Program "Dobry Start" ( 300+)

Dnia 30.05.2018r. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300,00 zł. na każde dziecko uczące się w szkole (oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny albo nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek  szkolno - wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy) do ukończenia 20 roku życia bądź do ukończenia 24 roku życia dla dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.  

Wnioski o świadczenie ,,Dobry Start” w gminie Drawno będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie ul. Kościuszki 9 – w wersji tradycyjnej – papierowej od dnia 01.08.2018r. (druki wniosków dostępne będą w drugiej połowie lipca).

Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Świadczenie przysługuje bez względu na dochód.

Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wnioski złożone po tym terminie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 30 maja 2018r. poz. 1061 pozostawia się bez rozpatrzenia.

W związku z faktem, iż okres sierpień/wrzesień 2018r. to czas składania na nowy okres zasiłkowy wniosków dot. świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

w celu usprawnienia pracy oraz uniknięcia kolejek przy składaniu wniosków w formie tradycyjnej, wnioskodawcy proszeni są o dokładne przeczytanie pouczeń oraz wniosku przed jego wypełnieniem.

Bardzo ważnym jest aby wnioskodawca wypełniał wniosek drukowanymi literami (z wyjątkiem adresu e-mail, który musi odzwierciedlać rzeczywisty adres ).

PROSIMY O SKŁADANIE KOMPLETNIE WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW.

Poważne potraktowanie  Naszej prośby wpłynie na sprawniejszą obsługę i realizacje zadania.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Więcej o Programie oraz druk wniosku na stronie :  https://www.mpips.gov.pl/DobryStart oraz http://www.mgopsdrawno.pl/

Adresy poczty elektronicznej, z których będzie wysyłana korespondencja w sprawie Programu 300+:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.