Terminy wypłat świadczeń i zasiłków w miesiącu lipcu 2019 r.
10 lipca 2019 r. - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego
10 lipca 2019 r. - świadczenie wychowawcze 500+
                             osoby z nazwiskiem zaczynającym się od litery A do Ł
11 lipca 2019 r. - świadczenie wychowawcze 500+
                              osoby z nazwiskiem zaczynającym się od litery M do Ż
16 lipca 2019 r. - osoby pobierające zasiłek stały
18 lipca 2019 r. - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
                              osoby z nazwiskiem zaczynającym się od litery A do Ł
19 lipca 2019 r. - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
                              osoby z nazwiskiem zaczynającym sie od litery M do Ż
31 lipca 2019 r. - wypłata zasiłków okresowych i celowych