Terminy wypłat świadczeń i zasiłków w miesiącu sierpniu 2019 r.
09 sierpnia 2019 r. - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego
12 sierpnia 2019 r. - świadczenie wychowawcze 500+
                             osoby z nazwiskiem zaczynającym się od litery A do Ł
13 sierpnia 2019 r. - świadczenie wychowawcze 500+
                              osoby z nazwiskiem zaczynającym się od litery M do Ż
14 sierpnia 2019 r. - osoby pobierające zasiłek stały

14 sierpnia 2019 r. - świadczenie Dobry Start 300+

19 sierpnia 2019 r. - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
                              osoby z nazwiskiem zaczynającym się od litery A do Ł
20 sierpnia 2019 r. - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
                              osoby z nazwiskiem zaczynającym sie od litery M do Ż
28 sierpnia 2019 r. - wypłata zasiłków okresowych i celowych