Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie podaje do wiadomości harmonogram posiedzeń  Komisji w 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie sprawy związane z wydaniem opinii dotyczącej zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych będą rozpatrywane wyłącznie w niżej podanych terminach.

Miesiąc Termin posiedzenia Komisji
Styczeń 18-01-2018
Luty 15-02-2018
Marzec 22-03-2018
Kwiecień 19-04-2018
Maj 24-05-2018
Czerwiec 21-06-2018
Lipiec 26-07-2018
Sierpień 23-08-2018
Wrzesień 20-09-2018
Październik 18-10-2018
Listopad 15-11-2018
Grudzień 13-12-2018

Uwaga: Terminy posiedzeń Komisji z przyczyn losowych mogą ulec zmianie.