Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie podaje do wiadomości harmonogram posiedzeń  Komisji w 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie sprawy związane z wydaniem opinii dotyczącej zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych będą rozpatrywane wyłącznie w niżej podanych terminach.

Miesiąc Termin posiedzenia Komisji
Styczeń 19-01-2017
Luty 23-02-2017
Marzec 23-03-2017
Kwiecień 20-04-2017
Maj 25-05-2017
Czerwiec 22-06-2017
Lipiec 27-07-2017
Sierpień 24-08-2017
Wrzesień 21-09-2017
Październik 19-10-2017
Listopad 16-11-2017
Grudzień 14-12-2017

Uwaga: Terminy posiedzeń Komisji z przyczyn losowych mogą ulec zmianie.