Drukuj
Odsłony: 1647

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drawnie podaje do wiadomości harmonogram posiedzeń Komisji w 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie sprawy związane z wydaniem opinii dotyczącej zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych będą rozpatrywane wyłącznie w niżej podanych terminach.

Miesiąc Termin posiedzenia Komisji
Styczeń 23-01-2020
Luty 20-02-2020
Marzec 26-03-2020
Kwiecień 23-04-2020
Maj 21-05-2020
Czerwiec 18-06-2020
Lipiec 23-07-2020
Sierpień 20-08-2020
Wrzesień 24-09-2020
Październik 22-10-2020
Listopad 19-11-2020
Grudzień 17-12-2020

Uwaga: Terminy posiedzeń Komisji z przyczyn losowych mogą ulec zmianie.