Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. Prezydent Andrzej Duda dnia 17 lutego 2016 r. podpisała ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawa wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

 Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Po publikacji w Dzienniku Ustaw obowiązywać będzie miesięczne vacatio legis. To czas, w którym samorządy przygotowywać się będą do obsługi programu.

W związku z tym prosimy o rozsądek i spokój, pobieranie i składanie wniosków jest rozłożone w czasie, każdy ma czas na złożenie wniosku od  01 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku. Złożenie wniosku w czerwcu skutkuje wyrównaniem świadczenia od miesiąca kwietnia, tak wiec nikt nie straci na późniejszym składaniu dokumentu a unikniemy kolejek, nerwów i przepychanek.

Pliki do pobrania:

 Podręcznik rodzina 500+

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych